Μάρκετινγκ

 • Επιμέλεια
  • Λεωνίδας Λεωνίδου
  • Θωμάς Φωτιάδης
 • Μετάφραση
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ, στόχος των συγγραφέων είναι να καταστήσουν σαφείς στους φοιτητές τους λόγους για τους οποίους το μάρκετινγκ καθαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ανθεκτικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Προσδιορίζει τι θεωρούν πολύτιμο οι καταναλωτές, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς το μάρκετινγκ, θα ήταν δύσκολο για τον καθένα μας να πληροφορηθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ουσιαστικά, η κατανόηση του μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη ζωή τους εν γένει.

Σε όλη την έκταση της ύλης, παρατίθενται πολυάριθμα παραδείγματα εμπλοκής των φοιτητών σε δραστηριότητες μάρκετινγκ στην καθημερινή του ζωή, είτε ως καταναλωτές είτε ως πωλητές κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Πέρα από την παροχή της παραδοσιακής μελέτης και των εργαλείων κατανόησης της λειτουργίας του μάρκετινγκ, παρουσιάζονται επίσης τρόποι υποστήριξης των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να εφαρμόσουν τις βασικές έννοιες.

 • Οι εισαγωγές των κεφαλαίων εστιάζουν σε προκλήσεις της αγοράς τις οποίες αντιμετωπίζουν γνωστές εταιρείες, όπως η L’Oréal, η PepsiCo κ.ά.
 • Οι εφαρμογές μάρκετινγκ ενθαρρύνουν τους φοιτητές να αξιοποιούν τη γνώση που αποκομίζουν σε καταστάσεις μάρκετινγκ οι οποίες σχετίζονται με τη ζωή τους.
 • Οι μελέτες περίπτωσης στο τέλος των κεφαλαίων βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σκέψης.
 • Οι έλεγχοι προόδου σε κάθε κεφάλαιο παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν σημειώσει τη δέουσα πρόοδο.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Marketing (7th ed.) των Dhruv Grewal & Michael Levy (McGraw Hill, 2020).

Η ελληνική έκδοση συνοδεύεται από διαδικτυακό υλικό προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ