Μάρκετινγκ

 • Επιμέλεια
  • Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου
  • Θωμάς Α. Φωτιάδης
 • Μετάφραση
  • Παρασκευή Παπαδοπούλου
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 768
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
88.00 79.20

Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ, στόχος των συγγραφέων είναι να καταστήσουν σαφείς στους φοιτητές τους λόγους για τους οποίους το μάρκετινγκ καθαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ανθεκτικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Προσδιορίζει τι θεωρούν πολύτιμο οι καταναλωτές, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς το μάρκετινγκ, θα ήταν δύσκολο για τον καθένα μας να πληροφορηθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ουσιαστικά, η κατανόηση του μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη ζωή τους εν γένει.

Σε όλη την έκταση της ύλης, παρατίθενται πολλές δραστηριότητες μάρκετινγκ από την επιχειρηματική πρακτική αλλά και από την καθημερινή ζωή, ενώ η δομή του συγγράμματος συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης του αναγνώστη, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις έννοιες αυτές στην εκπαίδευσή του, στην επαγγελματική του ανέλιξη και στη ζωή του εν γένει.

 • Οι εισαγωγές των κεφαλαίων εστιάζουν σε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν γνωστές επιχειρήσεις, όπως η L’Oréal, η PepsiCo κ.ά.
 • Οι εφαρμογές μάρκετινγκ ενθαρρύνουν την αξιοποίηση της θεωρίας σε πραγματικές καταστάσεις μάρκετινγκ.
 • Οι έλεγχοι προόδου παρέχουν τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης.
 • Οι μελέτες περίπτωσης σε κάθε κεφάλαιο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και κριτικής σκέψης, ενώ οι μελέτες περίπτωσης από την ελληνική πραγματικότητα στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζουν παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών επιχειρήσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους Έλληνες αναγνώστες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας

Η ελληνική έκδοση συμπληρώνεται με Μελέτες περίπτωσης που συνδέουν τη θεωρία του συγγράμματος με την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία.

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Marketing (7th ed.) των Dhruv Grewal & Michael Levy (McGraw Hill, 2020).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ