Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 780
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2012
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

2016 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL – 2η έκδοση

Ευστάθιος Δημητριάδης

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ