Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 272
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2005
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Σεπτέμβριος 2015 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;
Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών – 2η έκδοση
Κώστας Ζαφειρόπουλος