Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας

Μικροοικονομική – Τόμος Β’
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 376
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Οι Παραδόσεις Πολιτικής Οικονομίας – Τόμος Β΄ αναλύουν τα πλέον ουσιώδη θέματα της οικονομίας από πλευράς της λεγόμενης Μικροοικονομικής προσέγγισης και αποτελούν συνέχεια και συμπλήρωση σε ορισμένα αντικείμενα των Παραδόσεων, τόμος Α΄, ο οποίος εστιάζεται σε αυτό που συνήθως αποκαλείται Μακροοικονομική.

Παρουσιάζονται τα σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών των αγαθών, όπως και των παραγωγικών συντελεστών. Εκτίθενται οι κυριότερες θεωρίες που αναφέρονται στην έγγειο πρόσοδο, στον μισθό, στον τόκο και στο κέρδος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις απόψεις, που έχουν διατυπωθεί για τη διανομή του εισοδήματος και την κατανομή του προσωπικού εισοδήματος.

Τα αντικείμενα αυτά (οι θεωρίες για τους παραγωγικούς συντελεστές και της κατανομής του εισοδήματος) σπανίως ή ελάχιστα απαντώνται στη μη ειδικευμένη ελληνική βιβλιογραφία. Παράλληλα αναφέρονται ως μελέτες περίπτωσης θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική, την εξωτερική μετανάστευση όπως και την εκτίμηση της μεταφοράς του πλεονάσματος από τον αγροτικό χώρο στον αστικό. Επίσης σκιαγραφούνται οι μεταβολές στον οικονομικό βίο από τα πρώτα στάδια εξέλιξης του πολιτισμού και της οικονομικής ζωής μέχρι σήμερα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι Παραδόσεις αυτές διαφοροποιούνται ριζικά από τα κυκλοφορούντα εγχειρίδια στην ελληνική (είτε αυτά είναι συντεταγμένα από Έλληνες συγγραφείς είτε από ξένους των οποίων τα έργα του έχουν μεταφραστεί). Αυτό συνιστά και την προστιθέμενη αξία του ανά χείρας συγγράμματος, που το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Επιπλέον έχει συνταχθεί με στόχο να είναι προσιτό τόσο στον αναγνώστη που έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με την προβληματική της οικονομικής προσέγγισης των γεγονότων όσο και στον ασχολούμενο με συστηματικό τρόπο μελετητή, προσφέροντάς του συστηματοποιημένες τις κύριες οικονομικές απόψεις.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ