Νεοελληνικη Εκπαιδευση

ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 192
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2002
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη νεοελληνική εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται στις πρώτες προσπάθειες συστηματοποίησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος από τον πρώτο Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, στην αποξένωση της εκπαίδευσης από τη σύγχρονη πραγματικότητα με την εκπαιδευτική πολιτική των Βαυαρών, τις παιδαγωγικές τάσεις και μεθόδους διδασκαλίας, που κυριαρχούσαν το 19ο αιώνα στην Ευρώπη και καθιερώθηκαν στο ελληνικό σχολείο, τις πρώτες προσπάθειες μεταρρύθμισης της ελληνικής εκπαίδευσης στα τέλη του 19ου αι., το γλωσσικό ζήτημα ως την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Επισης αναρονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του πρώτου μισού του 20ού αι. με έναν αστικοδημοκρατικό προσανατολισμό, οι προσπάθειες καθιέρωσης δεύτερου σχολικού δικτύου (της τεχνικό -επαγγελματικής εκπαίδευσης), οι πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού των σχολικών βιβλίων και των Αναλυτικών Προγραμμάτων, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, η κατάσταση στην εκπαίδευση στην περίοδο του μεσοπολέμου αλλά και ως την επόμενη σοβαρή μεταρρύθμιση του 1964 και αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεταπολίτευση.