Νέες προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής στην εποχή του ευρώ

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 200
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2003
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι μπροστά σε μια νέα μεγάλη πρόκληση: με την υιοθέτηση του ευρώ, το ζητούμενο πλέον είναι η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για τους ασκούντες την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, ωστόσο, η πρόκληση έχει και μια άλλη διάσταση. Οι απαιτήσεις και συγκρίσεις των οικονομικών επιδόσεων που γίνονται από τους Έλληνες πολίτες δεν αφορούν πλέον το παρελθόν, αλλά γίνονται με βάση τον τρέχοντα ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία υψηλών προσδοκιών, οι οποίες θα διαψεύδονται, εκτός και εάν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ταχεία και διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται είκοσι άρθρα που αναφέρονται στη θεωρία και την πρακτική της οικονομικής πολιτικής και έχουν γραφεί για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Παρ’ όλο που χρησιμοποιείται η απλή ελληνική γλώσσα, τα κείμενα αυτά διέπονται από αυστηρή οικονομική λογική και υπογραμμίζουν τις αρχές που ο συγγραφέας θεωρεί πιο σημαντικές σΆ αυτό το πλαίσιο: υγιής ανταγωνισμός, αξιοκρατία, οικονομική αποτελεσματικότητα, κοινωνική συνοχή.