Μικροοικονομική

Πολυπρισματική προσέγγιση
 • Επιμέλεια
  • Χρήστος Παπαδάς
  • Σταμάτης Κώντσας
 • Μετάφραση
  • Ελένη Θάνου
  • Γιώργος Μελισσουργός
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 688
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
77.00 69.30

Tο βιβλίο του David C. Colander διαφέρει από τα συνήθη εγχειρίδια Μικροοικονομικής, καθώς χρησιμοποιεί διαβαθμισμένο λόγο που δίνει έμφαση τόσο στις ιδέες όσο και στα υποδείγματα. Τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν είναι το ύφος προφορικής συζήτησης και η συμπερίληψη διαφορετικών απόψεων μέσα στον κύριο κορμό των οικονομικών, προσφέροντας έναν συνδυασμό της κατασκευής λογικών υποδειγμάτων με τα παραδείγματα πολυπρισματικής εφαρμογής τους.

Η μελέτη των μικροοικονομικών ζητημάτων δίνει την αίσθηση της «ευρείας οικονομικής σκέψης» που χαρακτηρίζει αυτό το σύγγραμμα, στο οποίο οι διάφορες προσεγγίσεις ενσωματώνονται στην κατανόηση και οι φοιτητές μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία της κριτικής σκέψης. Για να μάθουν να σκέφτονται κριτικά, οι φοιτητές πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με ορισμένα ερωτήματα που δεν έχουν μεν ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά με βάση τα οικονομικά υποδείγματα, εάν αυτά χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, μπορούν να καταστούν κατανοητά. Το βιβλίο περιλαμβάνει πολλά τέτοια ερωτήματα.

 

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Σχόλια περιθωρίου
  Διάσπαρτα σε όλη την έκταση του κειμένου, σύντομα σχόλια υπογραμμίζουν και συνοψίζουν τα σημαντικά σημεία της ύλης, βοηθώντας τους φοιτητές να εστιάσουν στα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την κατανόησή της.
 • Ερωτήσεις περιθωρίου
  Eρωτήσεις αυτοαξιολόγησης που βοηθήσουν τους φοιτητές να αντιληφθούν κατά πόσο έχουν κατανοήσει την ύλη που προηγήθηκε και να ενισχύσουν την κατανόηση τους πριν προχωρήσουν παρακάτω. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις περιθωρίου βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
 • Ζητήματα για προβληματισμό
  Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικών με ζητήματα για προβληματισμό, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν περαιτέρω την οικονομική σκέψη και την εφαρμογή της.
 • Ερωτήσεις εναλλακτικών προσεγγίσεων
  Το υλικό στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει ερωτήσεις που ζητούν από τους φοιτητές να αξιολογήσουν τα οικονομικά από εναλλακτικές οπτικές γωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της πολυπρισματικής κατανόησης.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες στα ελληνικά | Μicrosite

 


Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Microeconomics (11th ed.) του David Colander (McGraw Hill, 2020)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Μικροοικονομική θεωρία

   Βασικές αρχές και προεκτάσεις - 3η έκδοση
   H 3η (12η αμερικανική) έκδοση της Μικροοικονομικής θεωρίας αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των συγγραφέων για συνεχή βελτίωση και αναθεώρηση της ύλης. Παρά τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν σε όλα σχεδόν τα ...
   Έντυπο: 80.00 72.00
  • Στη Μικροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
   Έντυπο: 74.00 66.60
  • Μικροοικονομική

   Μια σύγχρονη προσέγγιση - 3η έκδοση
   Πλήρες και σύγχρονο, το βιβλίο του Hal Varian συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα εγχειρίδια στο πεδίο της Μικροοικονομικής. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απόψεων και τρόπων ανάλυσης ...
   Έντυπο: 85.00 76.50