Μικροοικονομική θεωρία

Βασικές αρχές και προεκτάσεις - 3η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Δημήτρης Νταντάκας
 • Μετάφραση
  • Γιάννης Λαντούρης
 • Διαστάσεις
  • 21X29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 752
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

H 3η (12η αμερικανική) έκδοση της Μικροοικονομικής θεωρίας αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των συγγραφέων για συνεχή βελτίωση και αναθεώρηση της ύλης. Παρά τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια, το βιβλίο διατηρεί όλα τα στοιχεία που του έχουν επιτρέψει να παραμένει επιτυχημένο στις πολυάριθμες εκδόσεις του.

Στόχος των συγγραφέων είναι να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τα μαθηματικά εργαλεία που θα χρειαστούν και στη συνέχεια των σπουδών τους. Για τη διευκόλυνση της μελέτης, το βιβλίο περιέχει πολλά αριθμητικά παραδείγματα, απαιτητικά προβλήματα και λεπτομερείς αναλύσεις εμπειρικών εφαρμογών που αναδεικνύουν την εφαρμογή της μικροοικονομικής θεωρίας στις μέρες μας.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Αναθεώρηση πολλών θεμάτων ώστε να συμβαδίζουν με τις μεθόδους που ακολουθούνται στη σύγχρονη οικονομική βιβλιογραφία.
 • Σημαντική νέα ύλη για τη συγκριτική στατική ανάλυση (περιλαμβανομένου του κανόνα του Cramer) και για την ερμηνεία του θεωρήματος της περιβάλλουσας καμπύλης.
 • Αποσαφήνιση των επιμέρους κατηγοριών κόστους, οι οποίες δυσκολεύουν τους φοιτητές –οικονομικό και λογιστικό, σταθερό και μη ανακτήσιμο κ.ο.κ.–, παρέχοντας παράλληλα παραδείγματα από κλάδους της πραγματικής οικονομίας.
 • Ριζική αναθεώρηση και προέκταση της συζήτησης για τη συγκριτική στατική του ανταγωνιστικού υποδείγματος με τη χρήση νέου μαθηματικού υλικού.
 • Εκτενής αναθεώρηση των ζητημάτων που σχετίζονται με το μονοπώλιο.
 • Επέκταση της κάλυψης της συμπεριφορικής μικροοικονομικής με αρκετές νέες βιβλιογραφικές αναφορές στα σχετικά κεφάλαια. Στα περισσότερα κεφάλαια έχουν προστεθεί συμπεριφορικά προβλήματα που καλύπτουν θέματα, όπως η χρησιμότητα στη λήψη αποφάσεων, η παραπλανητική διαφοροποίηση των προϊόντων και ο ρόλος του ανταγωνισμού και της διαφήμισης στην αποκάλυψη πληροφοριών για τις τιμές στους καταναλωτές.
 • Πολλά νέα προβλήματα που βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες.
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Στη Μικροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
  • Μικροοικονομική

   Μια σύγχρονη προσέγγιση - 3η έκδοση
   Πλήρες και σύγχρονο, το βιβλίο του Hal Varian συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα εγχειρίδια στο πεδίο της Μικροοικονομικής. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απόψεων και τρόπων ανάλυσης ...
  • Μικροοικονομική Θεωρία

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
   Ένα πολύ επιτυχημένο εγχειρίδιο, που έχει κάνει ήδη έντεκα εκδόσεις στις ΗΠΑ. Η καινοτομία που εισάγει στη διδασκαλία της Μικροοικονομικής Θεωρίας έγκειται στην ιδιαίτερα παιδαγωγική δομή του, καθώς εξηγεί λεκτικά ...