Κεϋνσιανή θεωρία και Ελληνική οικονομική πολιτική

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 88
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1990
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
5.97 5.37

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προτείνει ένα ερμηνευτικό σχήμα και τη διερεύνηση προβληματισμών σχετικά με την επίδραση διαφόρων οικονομικών θεωριών στην ελληνική οικονομική πολιτική.

Η μελέτη των προτάσεων οικονομικής πολιτικής που ξεπηδούν από το θεωρητικό έργο του Κέυνς, της υποδοχής και αφομοίωσης των ιδεών του στην Ελλάδα και των προσεγγίσεων των ελλήνων οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής πολιτικής οδηγούν στην απόρριψη της εκδοχής ότι η οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα αντλούσε από πορίσματα της κεϋνσιανής θεωρίας. Συμπερασματικά διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις σχετικά με το πολιτικό στίγμα της θεωρίας του Κέυνς και τις αιτίες του έντονου κρατικού παρεμβατισμού ιδίως της τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ