Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές

 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 360
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Έτος έκδοσης ψηφιακού
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
21.90
epub
14.99
Αγορά ebook από το iBookstore

Ο συλλογικός αυτός τόμος συνιστά μια απόπειρα εμπλουτισμού της συζήτησης πάνω σε ζητήματα ηθικής αγωγής στην εκπαίδευση. Απευθύνεται στους σπουδαστές των Επιστημών Αγωγής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων, στους επαγγελματίες της αγωγής, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς.

Η σύζευξη ηθικής και εκπαίδευσης  ̶ή καλύτερα ηθικής και παιδείας̶  βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών φιλοσόφων από τα αρχαία χρόνια. Υπό το πρίσμα αυτό έχουν ήδη γραφτεί αρκετά βιβλία και άρθρα για τη σχέση της ηθικής με τις επιστήμες της αγωγής.Στον τόμο επισημαίνονται οι έντονες προκλήσεις και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται από τα σύγχρονα ηθικά διλήμματα, καθώς επίσης και επαναπροσδιορισμένες συγκλίσεις και αποκλίσεις γύρω από τη ζεύξη της ηθικής με την εκπαίδευση. Η έξαρση της βίας και του εγκλήματος, οι κοινωνικές διακρίσεις, αλλά και οι πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μας υποχρεώνουν να επαναθεωρήσουμε την ηθική κρίση της εποχής και τις επιπτώσεις της στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο τόμος αυτός αναδεικνύει μια πολυπρισματική προσέγγιση, που μπορεί να συμβάλει τόσο στην επίλυση των ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική πρακτική όσο και στην άμβλυνση της ηθικής κρίσης της εποχής.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ