Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 336
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2013
 • Έτος έκδοσης ψηφιακού
  • 2013
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας
pdf
Εκτός κυκλοφορίας

Μάρτιος 2017 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:
Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες – 2η έκδοση
Κώστας Ζαφειρόπουλος

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ