Στατιστική μεθοδολογία

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 712
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
57.73 51.96

Η συνεχώς επεκτεινόμενη χρήση της Στατιστικής σχεδόν σε όλα τα επιστημονικά πεδία επιβάλλει την κατανόηση τουλάχιστον των βασικών εννοιών και μεθόδων της. Η αναθεωρημένη έκδοση του ενιαίου τόμου της Στατιστικής Μεθοδολογίας (Κριτική, 2009) εμβαθύνει στις έννοιες της Στατιστικής,διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο βιβλίο τη διαχρονική του αξία

Αναλυτικά, η ύλη οργανώνεται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη, παρουσιάζεται η Περιγραφική Στατιστική, με στοιχεία Διερευνητικής Ανάλυσης, καθώς και η Θεωρία των Αριθμοδεικτών με εκτενή αναφορά στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Στη δεύτερη ενότητα, μετά από μια εισαγωγή στη Συνδυαστική Ανάλυση, αναπτύσσεται η Θεωρία των Πιθανοτήτων που περιλαμβάνει και τις διακριτές και συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές και Διμεταβλητές. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται η Στατιστική Επαγωγή με τη Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων, την κατασκευή Διαστημάτων Εμπιστοσύνης, τη διενέργεια Παραμετρικών και μη Παραμετρικών Ελέγχων, την Ανάλυση Διακύμανσης και την Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση.

 • Τα παραδείγματα αναφέρονται κυρίως στο χώρο των Κοινωνικοοικονομικών Επιστημών, μπορούν όμως να βρουν εφαρμογή σε κάθε επιστημονικό κλάδο.
 • Σύντομες οδηγίες για τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab διευκολύνουν την προσέγγιση του υπολογιστικού μέρους.
 • Το βιβλίο συμπληρώνουν ασκήσεις με τις απαντήσεις τους και ορισμένες υποδείξεις, οι αναγκαίοι στατιστικοί πίνακες και η σχετική βιβλιογραφία.
 • Η ύλη αναπτύσσεται με απλότητα, σαφήνεια και επιστημονική ακρίβεια από έναν συγγραφέα με πολυετή πείρα στη διδασκαλία της Στατιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές που διδάσκονται Στατιστική, αλλά και σε επιστήμονες των οποίων το αντικείμενο απαιτεί την κατανόηση εννοιών και μεθόδων Στατιστικής, καθώς και τη σωστή ερμηνεία των στατιστικών συμπερασμάτων.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα αυτό ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο προσφέρονται από τις εκδόσεις Κριτική οι λύσεις των ασκήσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ