Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
 • Πρόλογος
  • Βασίλης Κέφης
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 200
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2007
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
16.92 15.23

Τα τελευταία 40 χρόνια, η εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών που περικλείουν την τεχνολογική καινοτομία αποτελεί κοινό τόπο. Το βιβλίο θα σας εξοπλίσει με ένα ισχυρό εννοιολογικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δυναμικής διαδικασίας της τεχνολογικής καινοτομίας και των επιπτώσεών της στις αποφάσεις οργανισμών κάθε είδους.

Θα βρείτε μελέτες περιπτώσεων, μαρτυρίες, παραδείγματα από το χώρο των Επιχειρήσεων ΜΜΕ και μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Οργανισμοί Κοινής Οφελείας, Αθλητικοί και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί). Στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα κείμενα από την τρέχουσα αρθρογραφία που στοχεύουν στην ανάδειξη διαφόρων οπτικών του προβλήματος της κάμψης στην επιχειρηματικότητα, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη ιδεών και την προώθηση καινοτομιών.