Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης

 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 496
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2009
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
29.86 26.87

Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο που παρακινεί τον αναγνώστη να σκεφτεί για την έννοια και τους στόχους της εκπαίδευσης στην εποχή μας. Ο αναγνώστης, ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός, καλείται να ορίσει τη δική του θέση στο κέντρο, στα όρια ή στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης, καθώς και τους όρους με τους οποίους επιθυμεί ή αποδέχεται αυτή τη θέση. Το βιβλίο επιτυγχάνει έτσι ένα διπλό στόχο: παρέχει μια σύγχρονη και έγκυρη γνώση στο πεδίο της διδακτικής και, παράλληλα, αλλάζει τη ματιά μας για το νόημα και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης.

Η ιδέα της παιδείας δίνει περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία από την εποχή της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας. Αναφέρεται σε μια πρότυπη εικόνα, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής οφείλει να αναπτυχθεί.

Η αγωγή είναι ο όρος-κλειδί που προσδιορίζει την ταυτότητα του εκπαιδευτικού πνεύματος στον Μεσαίωνα. Συνίσταται στη σκόπιμη επίδραση που ασκείται στο άτομο, ώστε να προσαρμοστεί στον καθιερωμένο κοινωνικό κανόνα και στις αξίες του. Τέλος, η διδασκαλία αποτελεί όρο της νεότερης εποχής. Η τυπική εικόνα με την οποία συνδέθηκε είναι αυτή κάποιου ειδικού που μεταβιβάζει σε κάποιον άλλον, τον εκπαιδευμένο, γνώσεις, δε­ξιό­τητες, πιθανόν και αξίες. Η διδασκαλία έχει επικεντρωθεί άλλοτε στο τι πρέπει να διδάσκεται, άλλοτε στο πώς. Έτσι, όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αλλά και στην έρευνα για τη διδασκαλία αναλαμβάνουν το έργο αυτό έχοντας ήδη αποδώσει ένα δικό τους περιεχόμενο στην έννοιά της, χωρίς, από την άλλη, να έχουν πάντα επίγνωση των λόγων για τους οποίους απέδωσαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Σήμερα η εκπαίδευση και η διδασκαλία, ως βασική πρακτική της, βρίσκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στις εδραιωμένες αρχές της νεωτερικότητας και στις μετανεωτερικές αναζητήσεις. Η συγγραφέας επιχειρεί να εκθέσει τον αναγνώστη στις δύο αυτές οπτικές, που απορρέουν από διαφορετικές υποκείμενες παραδοχές και υποδεικνύουν διαφορετικούς τρόπους  θεώρησης και προσέγγισης των εκπαιδευτικών ζητημάτων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Εκπαιδευτική έρευνα-δράση

   Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης
   Σήμερα που η εκπαιδευτική έρευνα-δράση έχει πια διαδοθεί ευρύτατα σχεδόν σε όλον τον κόσμο, αναγνωρίζεται, νομιμοποιείται και εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στο πανεπιστήμιο (στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές), στο σχολείο ...
   Έντυπο: 30.00 27.00
  • Η διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της ταυτότητας των νέων ανθρώπων προϋποθέτει ότι βρίσκεται και ο ίδιος σε διαδικασία αυτοπροσδιορισμού: ότι στοχάζεται διαρκώς όχι μόνο πάνω στο ερώτημα “τι κάνω” ...
   Έντυπο: 28.00 25.20
  • Νέα μάθηση

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών, η εκπαίδευση προσφέρει πλουσιότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Στo βιβλίο "Νέα μάθηση", οι καταξιωμένοι συγγραφείς Mary Kalantzis και Bill Cope διερευνούν τις σύγχρονες προκλήσεις για ...
   Έντυπο: 34.83 31.35