Εσωτερική ασφάλεια και κοινωνία του ελέγχου

 • Πρόλογος
  • Ι. Φαρσεδακης
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 224
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2001
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.44 13.00

Η συγγραφέας εστιάζει στο οργανωμένο έγκλημα και την αντίδραση σ’ αυτό των MME και της κοινής γνώμης. Στη συνέχεια, στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζει το φαινόμενο της ανάπτυξης μιας «βιομηχανίας της ασφάλειας» που αποτελεί υποπροϊόν αυτής της έντονης προβολής ενός ηδονιστικού τρόπου ζωής.

Δείχνει πώς το οργανωμένο έγκλημα μετατρέπει κοινωνικά αγαθά, όπως την ιδεολογία, τις ηθικές αξίες, την υγεία, ακόμα και την πολιτική σταθερότητα, σε εμπορεύματα που διακινούνται προς όφελός του.