Δομικές μηχανές, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού

2η έκδοση
 • Πρόλογος
  • Σέργιος Λαμπρόπουλος
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 248
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.00 17.10

Κάθε κατασκευαστικό έργο (Construction Project) απαρτίζεται από μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων (Activities) για την επίτευξη συγκεκριμένου τεχνικού σκοπού. Η εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων της διαχείρισης της κατασκευής (Construction Management) στον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό της υλοποίησης τεχνικών έργων προϋποθέτει τον ορθό προσδιορισμό του κόστους και της διάρκειας κάθε δραστηριότητας, καθώς και των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή της. Αυτό απαιτεί την επιλογή της πλέον πρόσφορης μεθόδου κατασκευής με χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού (Construction Equipment and Methods), καθώς και τη λειτουργική ανάλυση (Operation Analysis).

Το βιβλίο αυτό εισάγει τον αναγνώστη στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνικής και διαχείριση της κατασκευής (Construction Engineering and Management) με την παρουσίαση βασικών δομικών μηχανημάτων και της λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της λειτουργικής ανάλυσης και παραδειγμάτων εφαρμογής της, καθώς και την παρουσίαση και ανάλυση του κόστους των δομικών μηχανημάτων και των μεθόδων προκοστολόγησης τεχνικών έργων.

Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

 • Εργοταξιακές διατάξεις
 • Λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση χωματουργικών εργασιών
 • Εφαρμογές λειτουργικής ανάλυσης
 • Συμπύκνωση εδαφών
 • Ανυψωτικά μηχανήματα
 • Παραγωγή αδρανών υλικών
 • Παραγωγή σκυροδέματος
 • Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης
 • Οικονομικά δομικών μηχανών
 • Κοστολόγηση έργων
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Διοίκηση και διαχείριση των έργων

   Μέθοδοι και τεχνικές - 3η έκδοση
   Το βιβλίο προσφέρεται ως διδακτικό εγχειρίδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οδηγός για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων σχετικών με τη διοίκηση και τη διαχείριση ...
   Έντυπο: 73.00 65.70
  • Διαχείριση έργου

   ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   Το βιβλίο εξηγεί τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών σχεδιασμού και ελέγχου διαχείρισης έργου που χρησιμοποιούνται από λογισμικό σχεδιασμού, το PMBOK 4ed και το APM BoK ...
   Έντυπο: 34.83 31.35
  • Διαχείριση έργου – Project Management

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
   Το βιβλίο ξεχωρίζει από τα περισσότερα βιβλία του είδους του τόσο λόγω της συγκροτημένης γνώσης στον τομέα του Project Management όσο και λόγω των τεχνικών που περιγράφει εκτενώς. Εξετάζει τις ...
   Έντυπο: 48.77 43.89