Διεθνές εμπόριο

 • Μετάφραση
  • Χρήστος Ανδροβιτσανέας
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 226
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1993
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο του καθηγητή Ian Steedman του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ που μεταφράζεται στα ελληνικά και το μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία που πραγματεύεται τη νεορικαρδιανή θεωρία του διεθνούς εμπορίου.

Σ’ αυτό το εξαιρετικά κατατοπιστικό εγχειρίδιο, που προσφέρει σε λίγες σελίδες μια συνολική εικόνα του αντικειμένου του διεθνούς εμπορίου, αναλύονται βασικά ζητήματα, όπως οι προσδιοριστικοί παράγοντες του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, το όφελος μιας χώρας από το διεθνές εμπόριο και ο προσδιορισμός των διεθνών όρων ανταλλαγής στα πλαίσια των νεορικαρδιανών γραμμών κριτικής.

 

> ΕΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ