Διεθνής Οικονομική

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • Επιμέλεια
  • Νικολίνα Κωστελέτου
 • Πρόλογος
  • Νικολίνα Κωστελέτου
 • Μετάφραση
  • Γιάννης Λαντούρης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 1096
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2011
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Νοέμβριος 2015 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Διεθνής Οικονομική (4η έκδοση)
Krugman | Obstfeld | Melitz

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ