Ασκήσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 312
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2004
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.88 22.39

Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα τις θεωρητικές τους γνώσεις στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και την Ανάλυση των Λογιστικών Καταστάσεων.

Είναι γραμμένο με τρόπο ώστε οι σπουδαστές να μην χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια στην κατανόηση επιλεγμένων ασκήσεων που βασίζονται στην ύλη της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης των Λογιστικών Καταστάσεων. Ειδικότερα, οι ασκήσεις συνδέονται με τις βασικές λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως), τις βασικές λογιστικές αρχές, την απογραφή, τα λογιστικά γεγονότα, το Ημερολόγιο, το Γενικό Καθολικό, τα ισοζύγια, τις ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής και προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος, τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων και το Νεκρό Σημείο. Επίσης ορισμένες ασκήσεις ασχολούνται με τα λογιστικά σφάλματα, το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και την Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους εκείνους που ασχολούνται με θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης των Λογιστικών Καταστάσεων και κυρίως προς τους φοιτητές των διαφόρων τμημάτων των Πανεπιστημίων στα οποία διδάσκεται η Χρηματοοικονομική Λογιστική και η Ανάλυση των Λογιστικών Καταστάσεων.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ