Οικονομική μεθοδολογία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 384
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2001
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
25.87 23.28

Αξιολογώντας τα λάθη, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των οικονομολόγων, ο συγγραφέας προσπαθεί να μας διαφωτίσει κατά πόσο η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι χρήσιμη και εποικοδομητική. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγονται μεθοδολογικά λάθη ή παραλείψεις και θα ακολουθείται η μέθοδος που έχει αποδειχθεί ότι έδωσε τις ορθότερες ή και αποτελεσματικότερες προτάσεις και λύσεις.

Επίσης οι αρχές οι οποίες στηρίχθηκε η οικονομική επιστήμη και η πρόοδος της μπορούν να κατανοηθούν επαρκέστερα αν εξεταστεί η μεθοδολογική οδός που ακολούθησαν μέχρι σήμερα οι οικονομολόγοι.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση των εξής μεθοδολογικών θεμάτων:
α) Σκοπός και περιεχόμενο της οικονομικής επιστήμης.
β) Μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους οικονομολόγους.
γ) Τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι θεμελιώδεις οικονομικές υποθέσεις.
δ) Τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών θεωριών.