Οικονομική Μεγέθυνση

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 368
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2008
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
41.81 37.63

Η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου «Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης θεματολογίας στον κλάδο. Οι συγγραφείς εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το βασικό υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και τις θεωρητικές και εμπειρικές προεκτάσεις του.

Συνεχίζουν με μια σειρά από σύγχρονα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στην οικονομική επιστήμη στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τέλος, κάνουν μια επισκόπηση θεμάτων που μπορούν να αναλυθούν και με τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι αμυντικές δαπάνες και η οικονομική βοήθεια.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με τις εμπειρικές μελέτες και στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, αποδεικνύοντας ότι η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να προσφέρει απαντήσεις σε ζητήματα που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας.Πλήρες και επιστημονικά τεκμηριωμένο, το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Επιστημών, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που θα ήθελε να εμβαθύνει στα κλασικά ή και στα σύγχρονα υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης.