Οικονομία, κοινωνία, εξουσία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 125
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2004
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
12.94 11.65

Αντικείμενο μελέτης του παρόντος βιβλίου αποτελεί η φύση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και η λογική που διέπει την κίνησή της. Με αφορμή την προσέγγιση, από μεθοδολογική κυρίως άποψη, του έργου ενός σημαντικού και πολύπλευρου σύγχρονου διανοητή και θεωρητικού, του Μορίς Γκοντελιέ (Maurice Godelier), το βιβλίο προσφέρει στον προβληματιζόμενο αναγνώστη τα απαραίτητα στοιχεία και εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν να προσδιορίζονται, να αναλύονται και να γενικεύονται, με κριτικό τρόπο, θεμελιώδη οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και εξουσιαστικά ζητήματα της εποχής μας.

Στο σημερινό κόσμο, παρά τη μαζικοποίηση της εκπαίδευσης, η άρχουσα τάξη συστηματικά επιδιώκει την άμβλυνση της κριτικής ικανότητας των μαζών προκειμένου να διαιωνίζει την κυριαρχία της. Ο Ηλίας Νικολόπουλος επιχειρεί να μεταφέρει, με κριτικό τρόπο, στο αναγνωστικό κοινό έναν πλούσιο κοινωνικό προβληματισμό και να συμβάλει στη διεπιστημονική ενημέρωσή του.

Οι δύο μελέτες του δοκιμίου αυτού αποτελούν επεξεργασμένη και ανεπτυγμένη μορφή εισηγήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Το Σεμινάριο αυτό διεξαγόταν στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με υπεύθυνο τον αείμνηστο Καθηγητή Κοσμά Ψυχοπαίδη.