Βιομηχανική οργάνωση

2η έκδοση
 • Επιμέλεια
  • Ειρήνη Φαφαλιού
  • Μιχάλης Πολέμης
 • Μετάφραση
  • Βασιλική Φουρμούζη
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο του Luís Cabral αποτελεί μια καθιερωμένη εισαγωγή στα θεματικά αντικείμενα τα οποία απασχολούν τον κορμό της βιομηχανικής οργάνωσης. Η εκτεταμένης χρήση υποδειγμάτων βοηθά στην κατανόηση, ενώ η εμβάθυνση στα υπό εξέταση θέματα αντανακλάται και στην έμφαση που δίνεται στις συνέπειες που αυτά έχουν στην άσκηση πολιτικής.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Πληρέστερη επισκόπηση των βασικών εργαλείων της μικροοικονομικής που απαιτούνται για την κατανόηση της βιομηχανικής οργάνωσης, όπως η χρησιμότητα και η ζήτηση καταναλωτή, τα κόστη της επιχείρησης και η τιμολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της διακριτικής τιμολόγησης), οι ανταγωνιστικές αγορές, η αποτυχία της αγοράς.
 • Μια εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους σε τρία σημαντικά πεδία: α) ταυτοποίηση ζήτησης, β) ανάλυση των καρτέλ και συμπαιγνία και γ) παραμετροποίηση της διαφοροποίησης του προϊόντος .
 • Ενότητες προχωρημένου επιπέδου, οι οποίες παρέχουν μια αναλυτική διερεύνηση των ιδεών που παρουσιάζονται.
 • Οι ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου βοηθούν τον αναγνώστη να προχωρήσει γνωστικά ακόμη περισσότερο μέσω (α) καθορισμού των ιδεών οι οποίες περιγράφονται εν συντομία στο κείμενο, (β) γενίκευσης των αποτελεσμάτων ή (γ) εφαρμογής εννοιολογικών αποτελεσμάτων στην εμπειρική ανάλυση συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας.
 • Νέα επικαιροποιημένα παραδείγματα.
 • Νέες ενότητες για τις συνέπειες των υπό εξέταση θεμάτων στην άσκηση πολιτικής.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες μεταφρασμένες στα ελληνικά | Εγχειρίδιο διδασκαλίας | Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου | Τράπεζα ερωτήσεων (Test Bank) μεταφρασμένες στα ελληνικά | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ’ ένα κλασικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή τα βασικά θέματα της Οικονομικής. Παραθέτοντας πραγματικά παραδείγματα από ...
  • Στη Μικροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί Daron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη των Οικονομικών να προβλέπουν και να ...
  • Την τελευταία 20ετία, η μελέτη της βιομηχανικής οργάνωσης -η ανάλυση των ατελώς ανταγωνιστικών αγορών- εξελίχθηκε από μια νησίδα της μικροοικονομικής σε στρατηγικό κομμάτι της οικονομικής θεωρίας και των συναφών επιστημονικών ...