Σύγχρονη πολιτική θεωρία

 • Επιμέλεια
  • Δημήτρης Χαραλάμπης
 • Μετάφραση
  • Γιώργος Χρηστίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες και έννοιες της σύγχρονη πολιτικής θεωρίας με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο για τον αναγνώστη. Τα κεφάλαια είναι προσεκτικά οργανωμένα ώστε να βοηθούν την εκμάθηση, παραθέτοντας αρχικά τις αντικρουόμενες απόψεις για βασικά ζητήματα πολιτικής θεωρίας και αναλύοντάς τις στη συνέχεια. Τα πλαίσια που συνοδεύουν την ανάλυση παρουσιάζουν τις επιδράσεις που έχουν στην πολιτική οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις.


Πρωτότυπος τίτλος:
Contemporary Political Theory
Andrew Shorten
(Palgrave, 2015)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ