Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 320
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2011
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
24.88 22.39

Στην πρωτότυπη αυτή έρευνα παρουσιάζονται οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί στις αντιλήψεις των νέων εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με την πίστη και τη θρησκεία. Το ενδιαφέρον της εργασίας εστιάζεται στα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης μιας σειράς ερωτήσεων που τέθηκαν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων επτά ελληνικών πανεπιστημίων με την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων Πολυδιάστατης Ανάλυσης.

Οι συγγραφείς μελετούν παραμέτρους όπως η θρησκευτικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, το περιεχόμενο της Θρησκευτικής Αγωγής και η σχέση της με τα υπόλοιπα μαθήματα του σύγχρονου σχολείου, καθώς και η συμβολή της στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη των ανθρωπιστικών αξιών.
 

Η αλλαγή των χιλιετιών είναι μια συναρπαστική εποχή για έρευνα στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Αγωγής… Η εμπειρική έρευνα που ξεκινά με σαφώς προσδιορισμένες θεωρητικές βάσεις και συνδυάζει μια ποικιλία ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης μπορεί να προάγει τη συνολική μας αντίληψη για ζητήματα που η Θρησκευτική Αγωγή αντιμετωπίζει στην παγκόσμια και μεταμοντέρνα εποχή.

Cohen, E.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ