Στρατηγική επιχειρήσεων

Πολύπλευρη διερεύνηση
 • Επιμέλεια
  • Αικατερίνη Γαλανού
  • Ιωάννα Γιαννούκου
 • Μετάφραση
  • Ηρώ Νικολάου
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2023
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Η Στρατηγική επιχειρήσεων – Πολύπλευρη διερεύνηση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με τον τρόπο των μάνατζερ. Με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βασική εισαγωγή στη στρατηγική επιχειρήσεων για τα διοικητικά στελέχη του σήμερα και του αύριο. Από τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι τις πολυεθνικές, στις σελίδες του εξετάζονται τα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν τους οργανισμούς – πώς ευημερούν, αναπτύσσονται, καινοτομούν και αλλάζουν.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σε κάθε κεφάλαιο ορίζονται σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και πρακτικά ερωτήματα που σχετίζονται με ενδεικτικές περιπτώσεις της πραγματικής ζωής και παραδείγματα, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν όσα μαθαίνουν.
 • Το μοντέλο της Πολύπλευρης διερεύνησης –η απεικόνιση των αλληλεπικαλυπτόμενων ζητημάτων της στρατηγικής τοποθέτησης, των στρατηγικών επιλογών και της στρατηγικής στην πράξη– αμφισβητεί την άποψη ότι η διαδικασία στρατηγικής ακολουθεί μια απλή γραμμική πορεία.
 • Τα πρίσματα της στρατηγικής και οι σχολιαστικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική τεχνολογίας, ενδελεχής ανάλυση των εκποιήσεων-εξαγορών-συγχωνεύσεων και έμφαση σε πρακτικές τεχνικές.
 • Μια πληθώρα σύγχρονων ερευνών και πηγών ολοκληρώνει την ύλη κάθε κεφαλαίου, ώστε οι φοιτητές να έχουν σφαιρική κάλυψη του θέματος.
 • Ξεχωριστή εκτενής ενότητα με 33 περιπτώσεις μελέτης γνωστών οργανισμών ανά τον κόσμο.
 • Περιλαμβάνονται βασικοί όροι, πλαίσια και εργαλεία στρατηγικής, πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα του εθελοντισμού.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Εγχειρίδιο διδασκαλίας, Microsite

 


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Exploring Strategy (12th ed.) των Richard Whittington, Patrick Regnér, Duncan Angwin, Gerry Johnson & Kevan Scholes (Pearson, 2020).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ