Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας

 • Επιμέλεια
  • Γιάννης Καλογήρου
  • Αναστασία Κωνσταντέλου
  • Αιμιλία Πρωτόγερου
 • Πρόλογος
  • Γιάννης Καλογήρου
  • Αναστασία Κωνσταντέλου
  • Αιμιλία Πρωτόγερου
 • Μετάφραση
  • Μαρία Γιαμαλίδου
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 616
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2010
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
56.73 51.06

Το βιβλίο τοποθετεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σύγχρονων αγορών. Στόχος των συγγραφέων είναι να συνδέσουν την τεχνολογία με την επιχειρηματική στρατηγική και να προσφέρουν μια σφαιρική εικόνα για τα θέματα που αφορούν τη διαχείρισή της. Η πρωτοτυπία στην προσέγγισή τους έγκειται στο ότι αναγνωρίζουν πως η διαχείριση της καινοτομίας δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό αλλά ούτε και αμιγώς επιχειρηματικό μέλημα. Αντιθέτως, είναι ένα πεδίο που απαιτεί την υιοθέτηση μιας σύνθετης προσέγγισης.

Τα ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο αφορούν ιδιαίτερα τη χώρα μας που δεν μπορεί πλέον παρά να στραφεί προς τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών που απαιτούν διασύνδεση με την οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής, θεσμικές μεταβολές, αλλαγή νοοτροπίας, δυνατότητα σχεδιασμού και  υλοποίησης σύνθετων τεχνολογικών έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς.

Για τους λόγους αυτούς, το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τη σύζευξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τη στρατηγική των επιχειρήσεων και των οργανισμών περιλαμβάνοντας:

 • Ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης για κάθε ενότητα που αναφέρονται σε πολύ γνωστές εταιρείες.
 • Ασκήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου ειδικά σχεδιασμένες ώστε να οδηγούν τους φοιτητές στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκόμισαν.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας:

Για τους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν το εν λόγω σύγγραμμα ως κύριο διδακτικό εγχειρίδιο για το σχετικό μάθημά τους παρέχονται από τις εκδόσεις Κριτική:

 • διαφάνειες σε PowerPoint slides (και pdf) προσαρμοσμένες στην ύλη του βιβλίου και μεταφρασμένες στα ελληνικά
 • απαντήσεις στις ερωτήσεις που προσφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπως είναι οι ερωτήσεις στην ενότητα «Συσχέτιση με τις δικές σας εμπειρίες» που συνδέουν το υλικό του μαθήματος  με τις εμπειρίες των ίδιων των φοιτητών, οι Ασκήσεις στο Διαδίκτυο, οι Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, οι Ερωτήσεις για Περαιτέρω Συζήτηση, που είναι σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν τον διάλογο στην τάξη, καθώς και οι ερωτήσεις που συνδέουν την εισαγωγική μελέτη περίπτωσης κάθε ενότητας με το υλικό του κάθε κεφαλαίου.
 • διάγραμμα διαλέξεων
 • Test Bank που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και τύπου σωστό/λάθος για κάθε κεφάλαιο
 • ειδήσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο με περιλήψεις των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των επιχειρήσεων και ερωτήσεις για περαιτέρω προβληματισμό με τις απαντήσεις τους
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ