Παίγνια και αποφάσεις

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 336
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2012
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
27.87 25.08

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων και τη Θεωρία Παιγνίων, παρουσιάζοντας και εφαρμογές κυρίως στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά. Η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει νέα εδάφια με ύλη χρήσιμη σε μαθήματα ανώτερων ετών τμημάτων οικονομικής κυρίως επιστήμης. Περιέχονται ακόμη πολλά λυμένα παραδείγματα και νέες ασκήσεις που διευκολύνουν την εξοικείωση του φοιτητή με τη θεωρία.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η Θεωρία των Αποφάσεων. Καλύπτονται τα εξής:

• Δένδρα Αποφάσεων.
• Ανάλυση Αναμενόμενης Τιμής κατά Bayes.
• Θεωρία Ωφελιμότητας και Υποκειμενικής Πιθανότητας.
• Εφαρμογή στα Χαρτοφυλάκια Markowitz.
• Εισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία των Αποφάσεων – νέο σε αυτή την έκδοση.

Στο δεύτερο μέρος, που μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από το πρώτο, καθώς περιλαμβάνει μια σύνοψη των απαιτούμενων εννοιών της Θεωρίας Αποφάσεων, εξετάζεται η Θεωρία των Παιγνίων. Καλύπτονται εδώ τα εξής:

• Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης με εφαρμογές.
• Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης  – κανονική και εκτεταμένη μορφή των παιγνίων.
• Έννοιες λύσεως παιγνίων σε παίγνια μηδενικού και μη μηδενικού αθροίσματος.
• Παίγνια κατά Bayes και εφαρμογή στις δημοπρασίες.
• Υποπαιγνιακά Τέλειες Ισορροπίες σε Παίγνια κατά Bayes, με εφαρμογές στα Παίγνια Σημάτων, Ανέξοδων Ισχυρισμών κ.ά. – νέο σε αυτή την έκδοση.
• Η αρχή της ειλικρίνειας και η εφαρμογή της στις βέλτιστες δημοπρασίες – νέο σε αυτή την έκδοση.
• Εισαγωγή σε παίγνια τριών ή περισσοτέρων παικτών – νέο σε αυτή την έκδοση.

 

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας

Χρήσιμο υλικό διδασκαλίας για τα σχετικά μαθήματά σας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του μαθήματος «Παίγνια και Διαπραγματεύσεις» που διδάσκει ο συγγραφέας του βιβλίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής: http://eclass.aueb.gr/courses/INF116/

Επιπλέον e-υλικό:

Το παράδοξο του Arrow

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Μικροοικονομική

   Μια σύγχρονη προσέγγιση - 3η έκδοση
   Πλήρες και σύγχρονο, το βιβλίο του Hal Varian συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα εγχειρίδια στο πεδίο της Μικροοικονομικής. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απόψεων και τρόπων ανάλυσης ...
   Έντυπο: 85.00 76.50
  • Αλγόριθμοι

   Σύγχρονες προσεγγίσεις
   Η καινοτομία του βιβλίου του Jeff Edmonds είναι ότι μας εισάγει στην έννοια των αλγόριθμων με έναν μοναδικό τρόπο παρουσίασης, που συνδυάζει τη γλαφυρότητα με τη μαθηματική αυστηρότητα σε μοναδική ...
   Έντυπο: 62.00 55.80
  • Μαθηματικά

   ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   Οκτώβριος 2015 – Κυκλοφορεί ως νέα βελτιωμένη έκδοση: Μαθηματικά | T. ...
   Έντυπο: