Οργάνωση και διοίκηση της προσχολικής εκπαίδευσης

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 176
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2007
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
15.92

Ένα χρήσιμο βιβλίο για νηπιαγωγούς και φοιτητές Προσχολική Αγωγής σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, ηγεσίας, καθώς και διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου.

Η οργάνωση και η διοίκηση της Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπήρξε για πολλά χρόνια ένα ανεξερεύνητο πεδίο. Οι διεθνείς τάσεις αλλά και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση περί υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων 5 ως 6 ετών έφεραν στο προσκήνιο σειρά προβληματισμών γύρω από την Προσχολική Εκπαίδευση.Συγχρόνως, ανακίνησαν διάφορα ζητήματα, όπως η ορθολογική οργάνωση ενός τόσο ευαίσθητου τομέα, αλλά και τα ηγετικά προσόντα που απαιτούνται για την εύρυθμη διοίκηση και λειτουργία του. Διαπιστώθηκε η ανάγκη ενημέρωσης των νηπιαγωγών, ενώ παράλληλα αναζητήθηκαν λύσεις και αναδύθηκε ένα ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στην Προσχολική Εκπαίδευση στον διεθνή χώρο. Το βιβλίο επιζητεί να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης των νηπιαγωγών, αλλά και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.