Οργάνωση και διοίκηση της προσχολικής εκπαίδευσης

 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 176
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2007
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Σεπτέμβριος 2018 – Κυκλοφορεί ως εμπλουτισμένη, πλήρως ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση:

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο
Ελευθερία Αργυροπούλου

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια συνολικής παρουσίασης του τρόπου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις που τη διέπουν. Έμφαση δίνεται στη ...
   Έντυπο: 16.00 14.40
  • Εκπαιδευτική ψυχολογία

   Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία
   Η Εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια στο πεδίο. Βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές και ερευνητικές βάσεις, προσφέροντας παράλληλα τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την εφαρμογή ...
   Έντυπο: 100.00 90.00
  • Ηλεκτρονική μάθηση

   Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί
   To βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του επιστημονικού πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης και ένα συνεκτικό πλαίσιο μελέτης βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σε καθιερωμένα σχήματα και μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς ...
   Έντυπο: 40.00 36.00