Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας

 • Επιμέλεια
  • Μάνος Ματσαγγάνης
 • Μετάφραση
  • Νίκος Ρούσσος
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 456
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2002
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
35.83 32.25

Αφότου κυκλοφόρησε το 1987, το βιβλίο έγινε παγκοσμίως το βασικό εγχειρίδιο στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Οι κύριες μεθοδολογικές αρχές συνοδεύονται από έναν κατάλογο κριτικής αξιολόγησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε μελέτη, ενώ ταμεθοδολογικά χαρακτηριστικά των βασικών μορφών ανάλυσης (ανάλυση κόστους, ανάλυση κόστους/αποτελεσματικότητας, ανάλυση κόστους/χρησιμότητας, ανάλυση κόστους/οφέλους) εξηγούνται λεπτομερώς.

Η παρούσα έκδοση, αν και ακολουθεί τη βασική δομή της πρώτης, είναι αναθεωρημένη και επαυξημένη, ιδιαίτερα ως προς την ανάλυση κόστους/χρησιμότητας και κόστους/οφέλους, πεδία στα οποία έχουν σημειωθεί σημαντικές μεθοδολογικές πρόοδοι. Τα νέα κεφάλαια που έχουν προστεθεί αφορούν τη συλλογή και ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων και την παρουσίαση και αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων.

Απαραίτητο εργαλείο για όποιον αναθέτει, αναλαμβάνει και χρησιμοποιεί οικονομικές αξιολογήσεις στον τομέα της υγείας, για τους οικονομολόγους της υγείας, τους μάνατζερ των υπηρεσιών υγείας, αλλά και για όσους κινούνται στον διαρκώς διευρυνόμενο αυτό χώρο.

«Σημαντική συνεισφορά στη βιβλιογραφία της οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας».
– British Medical Journal

«Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου είναι απαραίτητη. Μόνον αν οι μάνατζερ γνωρίζουν τις δυνατότητες των οικονομικών τεχνικών, θα μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν σωστά».
– The Health Service Journal

«Τα κεφάλαια για την ανάλυση κόστους και κόστους/χρησιμότητας είναι πραγματικά διαμάντια… Αξίζει να γίνει βασικό σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο».
– Medical Decision Making

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ