Μακροοικονομική

 • Μετάφραση
  • Χρήστος Ανδροβιτσανέας
  • Στέλιος Πανταζίδης
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 976
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1993
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
51.76 46.58

Αυτό το εγχειρίδιο της μακροοικονομικής θεωρίας έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου έχει ήδη πραγματοποιήσει πέντε εκδόσεις. Η μετάφραση έγινε από την πέμπτη και τελευταία έκδοση.

Χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και απλότητα, με βασικό στόχο να δείξει πως η σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των σημαντικών οικονομικών προβλημάτων. Γι’ αυτό το σκοπό ταυτόχρονα με την κάθε θεωρία παρουσιάζεται και η εμπειρική της σημασία και οι εφαρμογές της στην οικονομική πολιτική. Στο βιβλίο αυτό, πέρα από την εξέταση των βασικών θεμάτων της μακροοικονομικής, ενσωματώνονται οι πιο πρόσφατες θεωρίες των νεοκεϋνσιανών, των ορθολογικών προσδοκιών και του πραγματικού οικονομικού κύκλου καθώς και μια διεθνής διάσταση, που παρουσιάζει συγκρίσεις και διεθνή στοιχεία για τα βασικά θέματα.