Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής

  • Διαστάσεις
    • 14X21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 200
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2018
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
14.00 12.60

Με ποια κριτήρια ορίζουμε τους πολιτικούς θεσμούς; Τι είδους σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στους θεσμούς αυτούς και στους δρώντες που εμπλέκονται στις πολιτικές διαδικασίες; Πώς δημιουργούνται, εξελίσσονται και μεταβάλλονται οι πολιτικοί θεσμοί και πώς επηρεάζουν το περιεχόμενο και τις εκβάσεις της πολιτικής;

Κατά την τελευταία τριακονταετία, η προσέγγιση του νεοθεσμισμού (new institutionalism) έχει ασκήσει καταλυτική επίδραση στη μεθοδολογία και την ερευνητική πρακτική που ακολουθείται στον χώρο της πολιτικής επιστήμης. Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι διττός: αφενός, να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μελέτη των πολιτικών θεσμών∙ αφετέρου, να αναδείξει τη συμβολή των νεοθεσμικών αναλύσεων στην κατανόηση και την ερμηνεία των πολιτικών φαινόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς που απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών επιστημών όσο και στον ενημερωμένο αναγνώστη.


Παρουσίαση βιβλίου

Πέμπτη 22/11/18, Polis Art Café – Αθήνα

 

Πέμπτη 21/2/19, Public Θεσσαλονίκης


Το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης του Γιώργου Ανδρέου στον Γιώργο Καλιεντζίδη (εκπομπή «Βουστροφηδόν», ραδιόφωνο ΕΡΤ3, 958 fm, 15/4/19), 7/6/19 (ημερομηνία κοινοποίησης της συνέντευξης)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ