Η οικονομία των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλαδα

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 100
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2001
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
7.96 7.16

Η οικονομία των μαιευτικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από κυριαρχία του παραγωγού και αδυναμία του αγοραστή. Το τίμημα αυτής της ανισορροπίας είναι το υψηλό κόστος και η χαμηλή αξία των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η μετεξέλιξη των ταμείων υγείας αλλά και των ασφαλιστικών εταιριών σε στρατηγικούς επενδυτές πόρων, που σκοπεύουν στη μεγιστοποίηση των βελτιώσεων στην υγεία των ασφαλισμένων τους, απαιτεί τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και της διαπραγματευτικής ικανότητάς τους, αλλά και την αποκατάσταση του μηχανισμού των τιμών.