Εξωγενής οικονομική μεγέθυνση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 264
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2003
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Οκτώβριος 2018 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Εξωγενής οικονομική μεγέθυνση, 2η έκδοση
Ερωτόκριτος Βαρελάς

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ