Ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία και πολιτική

Μετασχηματισμοί και προκλήσεις προσαρμογής
 • Πρόλογος
  • Μαργαρίτης Σχοινάς
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 168
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2021
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο εξετάζει τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας και πολιτικής μέσα στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και η σημερινή κατάσταση της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας ενώ παρουσιάζονται η πορεία και οι μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Γίνεται επίσης ξεχωριστή αναφορά στα ζητήματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της GATT και του ΠΟΕ, καθώς και στην πρόκληση της αειφορίας υπό την πίεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στο ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται ο ρόλος της καινοτομίας και αυτός του ψηφιακού μετασχηματισμού για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται η ελληνική αγροτική οικονομία και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού τομέα σε σχέση με τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τις αμφίσημες επιπτώσεις από την εφαρμογή στην ΚΑΠ, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι μελλοντικές προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα. Τέλος, για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου, στο βιβλίο παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης για την αγροτική οικονομία της Ολλανδίας και για την παγκόσμια διατροφική κρίση του 2008 και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

   Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές
   Ποια είναι η φύση του ενωσιακού φαινομένου έναντι των εθνικών κρατών μελών και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο ευαίσθητη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ...
   Έντυπο: 35.00 31.50
   epub: 24.99
  • Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης

   ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
   Ένα σύγχρονο εγχειρίδιο συγκριτικής μελέτης της πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται στην κλασική θεματολογία των εγχειριδίων αυτού του τύπου, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα όπως ...
   Έντυπο: 54.74 49.27
   epub: 39.00
  • Γεωγραφία της υπαίθρου

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
   Ένα εύληπτο και χρηστικό εργαλείο μελέτης της αγροτικότητας που καλύπτει το κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Κεφάλαια μικρής έκτασης, συγκριτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και ορισμοί των βασικών εννοιών καθιστούν το βιβλίο ...
   Έντυπο: 39.81 35.83
   epub: 28.00