Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 196
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1993
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
11.95 10.76

Η μονογραφία αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες και στις δυσκολίες διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου. Το βιβλίο περιέχει τρία κεφάλαια και ένα εκτεταμένο παράρτημα που περιλαμβάνει τα βασικά νομικά κείμενα που συγκροτούν το πεδίο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής.

Αναλύονται ορισμένες γενικές έννοιες του ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου και προτείνεται μια τοποθέτηση της Ελλάδας έναντι της κοινωνικής ευρωπαϊκής πρόκλησης. Εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και τέλος επιχειρείται μια προσέγγιση στα προβλήματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα που δημιουργεί ο ενιαίος οικονομικός χώρος.

Ενδιαφέρει φοιτητές ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ