Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη

 • Πρόλογος
  • Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 504
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2008
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
35.83 32.25

Ένα συλλογικό έργο που προσεγγίζει κρίσιμα θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στο διάλογο για τα σύγχρονα χωρικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που συνδέονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου στις μεσαίες και μεγάλες κλίμακες – την πόλη και την περιφέρεια.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤο βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα όπως:

 • Η εντεινόμενη βαρύτητα και πολυπλοκότητα του χωρικού σχεδιασμού στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Τα σύγχρονα χωρικά φαινόμενα και οι μετασχηματισμοί της μεταβιομηχανικής πόλης.
 • Ο χωρικός προγραμματισμός και σχεδιασμός.
 • Οι οικονομίες του χώρου, οι υποδομές και η ανάπτυξη.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη – δημογραφικές  και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από πληρότητα, καθώς ενσωματώνει ποικίλες προσεγγίσεις σε ζητήματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Περιέχει τετράχρωμο παράρτημα σχεδίων, χαρτών και εικόνων