Αρχές οικονομικής του περιβάλλοντος και αειφορία

 • Επιμέλεια
  • Στέφανος Νάστης
  • Νικόλαος Χατζησταμούλου
 • Μετάφραση
  • Αγαμέμνων Μήλιος
 • Διαστάσεις
  • 17X24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 576
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2023
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιαστούν οι οικονομικές και οικολογικές αρχές που απαιτούνται για μια σαφή κατανόηση περίπλοκων σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων και πολιτικών. Ο συγγραφέας δεν προσεγγίζει τα προβλήματα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μόνο ή κυρίως από μια τυπική οικονομική σκοπιά, αλλά επιχειρεί «μια ενοποιημένη οικονομική και οικολογική προσέγγιση».

Μεταξύ άλλων, αναλύονται και αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, την ανάλυση κόστους-οφέλους σε θέματα περιβάλλοντος, την αειφορία στη θεωρία και την πράξη, τα όρια στην μεγέθυνση, τον ρόλο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας στην προώθηση της αειφορίας.

Περιλαμβάνονται μαθησιακοί στόχοι, μελέτες περίπτωσης, πίνακες, διαγράμματα, ερωτήσεις επανάληψης και συζήτησης, καθώς και παραδείγματα από την πραγματικότητα που ενισχύουν την κατανόηση και το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Τράπεζα ερωτήσεων

 


Το σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του Principles of Environmental Economics and Sustainability (4th ed.) του Ahmed Hussen (Routledge, 2019).

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ