Τρία κείμενα για την θεωρία της αξίας

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 208
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1998
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
10.95 9.86

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τρία πολύ σημαντικά κείμενα του Marx για τη θεωρία της αξίας: το κείμενο «Η αξιακή μορφή», το σχόλια του Marx στον Samuel Bailey και τα «Μαργινάλιά» του στον Adolph Wagner.

Το «Η αξιακή μορφή» αποτελεί το Παράρτημα στο κεφάλαιο I.1 της πρώτης έκδοσης (1867) του 1ου τόμου του Κεφαλαίου, το οποίο δεν περιέχεται στις επόμενες εκδόσεις αυτού του τόμου.

Το σχόλια στον Bailey αποτελούν μέρος του Χειρόγραφου 1861-1863 (μέρος του οποίου είναι γνωστό ως «Θεωρίες για την υπεραξία»).

Τα «Μαργκινάλια» στον Adolph Wagner γράφτηκαν στο διάστημα από τα μέσα του 1879 μέχρι το Νοέμβριο του ίδιου έτους και αποτελούν το τελευταίο οικονομικό κείμενο του Marx.