Οι οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 • Επιμέλεια
  • Χρήστος Παπάζογλου
 • Μετάφραση
  • Νίκος Ρούσσος
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 312
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2005
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
26.87 24.18

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διαδικασία μετάβασης έχει προχωρήσει με σχετικά βραδύ ρυθμό και περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στο βιβλίο αναλύονται οι οικονομικοί παράγοντες που προσδιόρισαν την πορεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη διάρκεια της μετάβασης.

Ο συγγραφέας εξετάζει τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί από το προηγούμενο καθεστώς, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των πολιτικών μακροοικονομικής σταθεροποίησης, καθώς και την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και τις συγκρίνει με την αντίστοιχη εμπειρία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Εξετάζει, επίσης, θέματα που αφορούν τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και τις επιπτώσεις του ευρώ στις συναλλαγματικές ρυθμίσεις που ισχύουν στις χώρες αυτές.