Το πρόβλημα της εθελοδουλείας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ETIENNE DE LA BOETIE
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 376
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1996
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
18.91 17.02

Σ’ έναν κόσμο όπου τα φαινόμενα επαχθούς εξάρτησης διαρκώς πολλαπλασιάζονται το Πολιτικό κατορθώνει να επιβάλλει την ηγεμονία του όχι καταφεύγοντας στη βία αλλά εκμεταλλευόμενο την επιθυμία του ανθρώπου να αποποιηθεί την ευθύνη της ελευθερίας του και να υποδουλωθεί.

Η σύγχρονη πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη ναρκισσιστική αποθέωση του Εγώ, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να παγιδεύεται σ’ ένα καθεστώς εθελούσιας δουλείας. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το πρόβλημα της εθελοδουλείας αξιοποιώντας τις ιδέες που αναπτύσσονται στο ομόθεμο κείμενο του Etienne de La Boetie και αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ανάλυση των ολοκληρωτικών μορφών κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνει το αίτημα ενός νέου ανθρωπισμού που θα στηρίζεται στην εναργέστερη κατανόηση των αντινομιών της ανθρώπινης φύσης και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις επικοινωνιακές σχέσεις των δρώντων υποκειμένων. Στην έκδοση αυτή περιέχεται επίσης το γαλλικό κείμενο τoυ La Boetie και η μετάφρασή του.