Τάσεις και μοναδιαίες ρίζες στην Ελληνική αγορά χρήματος

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 248
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2002
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
19.91 17.92

Αν κάποιος ερευνητής επιθυμεί να ερευνήσει την αγορά χρήματος, θα πρέπει να το πράξει είτε μέσω της προσφοράς είτε μέσω της ζήτησης ρευστών διαθεσίμων. Η θεωρητική ανάλυση της προσφοράς χρήματος βασίζεται στη συμπεριφορά του κοινού, των εμπορικών τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας, αφού αυτές οι τρεις συνιστώσες προσδιορίζουν τον πολλαπλασιαστή χρήματος. Η θεωρητική ανάλυση της ζήτησης χρήματος γίνεται με την προσέγγιση των σκοπών της διακράτησης χρήματος από τα οικονομούντα άτομα.

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αγοράς χρήματος στην ελληνική οικονομία μέσω της προσέγγισης της ζήτησης χρήματος, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομετρικής μεθοδολογίας.