Συμβολή στην κριτική της νεορικαρδιανής και νεοκλασσικής θεωριας

  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 336
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1992
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Tο βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Σταμάτη κυκλοφόρησε το 1979 στη Γερμανία και συζητήθηκε διεθνώς. Περιέχει τρεις εργασίες που αφορούν ορισμένους σημαντικούς τόπους της νεορικαρδιανής και της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας.

H πρώτη αποδεικνύει εσφαλμένη την περίφημη απόδειξη του Ian Steedman, σύμφωνα με την οποία σε συστήματα παραγωγής σύνθετων προϊόντων εμφανίζονται αρνητικές αξίες εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα η υπεραξία να είναι αρνητική. O συγγραφέας δείχνει ότι στα παραπάνω συστήματα οι αξίες και η υπεραξία είναι πάντα θετικά (καίτοι μη μονοσήμαντα προσδιορισμένα) μεγέθη.

H δεύτερη δείχνει ότι αντίθετα από τη γενικώς αποδεκτή νεορικαρδιανή θέση το γενικό ποσοστό κέρδους στη γενική περίπτωση εξαρτάται και από τις συνθήκες παραγωγής των μη βασικών ή μη αναπαραγωγικών εμπορευμάτων.

H τελευταία εργασία πραγματεύεται το δημοσιευμένο το 1977 άρθρο του R. Linde, στο οποίο αυτός προσπαθεί, όπως προσπάθησε μάταια ο Samuelson το 1962, να κατασκευάσει ένα υποκατάστατο μιας μακροοικονομικής συνάρτησης παραγωγής. O συγγραφέας δείχνει ότι αυτό το υποκατάστατο για την περίπτωση του Linde όπως και γι’ αυτή του Samuelson ισχύει μόνο στην περίπτωση της οικονομίας του ενός αγαθού.