Προς μια εθνογραφία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Συλλογικό έργο

Συλλογικό έργο

 • Εισαγωγή
  • Βασίλης Δαλκαβούκης
  • Γιώργος Μαυρομμάτης
 • Διαστάσεις
  • 14Χ21cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 384
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2023
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
30.00 27.00

Το βιβλίο αυτό είναι το προϊόν μιας πολυετούς ερευνητικής απόπειρας στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων και κυρίως της εθνογραφίας. Πρόκειται για κείμενα που συνιστούν το αποτέλεσμα της εφαρμογής των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της εθνογραφικής μεθοδολογίας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» ‒και ειδικότερα του μαθήματος «Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης»‒ ή βασίζονται σε διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές που εκπορεύονται από την ίδια οπτική.

Ανάλογης ποιότητας εργασίες με αυτές που δημοσιοποιούνται στο εν λόγω βιβλίο έχουν εκπονηθεί πολλές, με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της η καθεμιά. Εδώ ανθολογούνται συνεισφορές που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προβληματοποιούν τη διαπολιτισμικότητα, απορρέουν από μια συγκεκριμένη κριτική στάση και συγκροτούν «θέσεις» που οι συγγραφείς θεωρούν ότι χρειάζεται να συζητηθούν ευρύτερα. Γι’ αυτό και επιλέγουν τη δημοσιοποίησή τους σ’ έναν συλλογικό και συνεκτικό τόμο, ελπίζοντας πως θα συμβάλει σ’ έναν δημιουργικό διάλογο, πρωτίστως διεπιστημονικό, όπως κι αυτός από τον οποίο προήλθαν.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ