Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Διαστάσεις
    • 23Χ30cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 392
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2007
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Εκτός κυκλοφορίας

Σεπτέμβριος 2015 – Κυκλοφορεί ως νέα αναθεωρημέμη έκδοση:

Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές (2η έκδοση)