Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές

Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη - 2η αναθεωρημένη έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 23Χ26cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 496
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2014
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
75.64 68.08

Επτά χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές – Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ανανεώνεται με στόχο αφενός να ανταποκριθεί στη γενική ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων και αφετέρου να συμπεριλάβει τις επιπτώσεις της εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στις πόλεις. Η δεύτερη αυτή έκδοση επιδιώκει επίσης να αξιοποιήσει την εμπειρία από τη χρήση του βιβλίου ως διδακτικό σύγγραμμα σε πολλά προγράμματα σπουδών.

Στο βιβλίο εξετάζονται τέσσερις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων: η αναγκαιότητα και εξέλιξη του σχεδιασμού, οι μορφές ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης, οι αστικές μετακινήσεις σε σχέση με τις χρήσεις γης, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και οι αστικές παρεμβάσεις.

Εκτός από το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο εισάγονται οι τέσσερις βασικές συνιστώσες και το τελικό κεφάλαιο όπου διατυπώνονται τα συμπεράσματα για το ρόλο και τη συμβολή του πολεοδομικού σχεδιασμού στην αναζήτηση για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, τα υπόλοιπα κεφάλαια οργανώνονται σε τρεις μεγάλες ενότητες που χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από την έμφαση στις έννοιες και προσεγγίσεις, τις ρυθμίσεις και πολιτικές, τις εφαρμογές και παραδείγματα.

Ο σκοπός της νέας διάρθρωσης είναι η βελτίωση της συνοχής και συνέχειας των κεφαλαίων μέσα από την αλληλουχία της θεωρητικής κατανόησης, των πολιτικών προτεραιοτήτων και της υλοποίησης των επιδιώξεων στο πλαίσιο των προσπαθειών σχεδιασμού των πόλεων. Οι επιμέρους αλλαγές περιλαμβάνουν σημαντικές ανακατατάξεις, συμπτύξεις, συμπληρώσεις και επικαιροποιήσεις του περιεχομένου σε όλη την έκταση του βιβλίου.

Με τη νέα αυτή έκδοση, οι συγγραφείς επιδιώκουν να υποστηρίξουν και να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον επιστημονικό διάλογο, την έρευνα και την εκπαίδευση στα ζητήματα αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπληρώνοντας και ανανεώνοντας τη σχετικά περιορισμένη ακόμα ελληνική βιβλιογραφία, σε ένα επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο το οποίο, όπως φαίνεται, αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία και κρισιμότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες | Ψηφιακό βιβλίο | Μicrosite

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ