Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής

Η οπτική STRA.TECH.MAN
 • Πρόλογος
  • Αθανάσιος Παπανδρόπουλος
 • Διαστάσεις
  • 21x29cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 544
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2017
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
55.00 49.50

Το βιβλίο εστιάζεται στη μελέτη της στενής εξελικτικής διασύνδεσης της παγκόσμιας κρίσης, της καινοτομίας και της διαχείρισης της αλλαγής. Ο συγγραφέας προσεγγίζει ζητήματα όπως: Τι είναι η παρούσα παγκόσμια κρίση και τι θα μπορούσε να σημαίνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα μας οδηγούσε στην έξοδο από αυτήν, σε παγκόσμια κλίμακα; Τι είδους καινοτομία απαιτεί ένα τέτοιο μοντέλο; Τι είδους μηχανισμούς διαχείρισης αλλαγής προϋποθέτει αυτού τους είδους η καινοτομία;

«Κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί». Τα λόγια αυτά του Bryan Tracy που χρησιμοποιεί ο Χάρης Βλάδος συνοψίζουν και τη βαθύτερη αντίληψή του για τη σημερινή κατάσταση και τη δυναμική της. Στο παρόν βιβλίο, οι συνθήκες που βιώνουμε, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια, δεν είναι (μόνο) το αποτέλεσμα κάποιων ατυχών κρατικών πολιτικών ή αστοχιών του ιδιωτικού τομέα αλλά καταδεικνύουν τα όρια ενός μοντέλου ανάπτυξης που –έχοντας φτάσει στη φάση της πλήρους ωρίμανσης– εμπεριέχει το σπέρμα της εξέλιξής του. Τα αιτήματα της διαχείρισης της αλλαγής και της καινοτομικότητας, υπό την ευρεία της έννοια, σε ένα καθεστώς καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου, είναι αυτά που κυρίως εκφράζονται. Ο συγγραφέας, ταξιδεύοντας με άνεση ανάμεσα στη Διοικητική και την Οικονομική Επιστήμη, προτείνει ένα αναλυτικό πλαίσιο που διακρίνεται για τη σφαιρικότητα και τη διεισδυτικότητά του. Όταν εμείς οι οικονομολόγοι επιμένουμε ακόμη σε μερικές προσεγγίσεις, σε μια εποχή που η υπόθεση του ceteris paribus σχεδόν εξ ορισμού δεν ισχύει, οι απόψεις του Χάρη Βλάδου σίγουρα αξίζει να προσεχτούν.

Ευάγγελος Δρυμπέτας, καθηγητής, πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Το βιβλίο ερμηνεύει με άριστο μεθοδολογικά τρόπο τη δυναμική και το περιεχόμενο της παγκοσμιοποίησης αλλά και την αλληλεπίδρασή της με την επιχειρηματική καινοτομία και τη διαχείριση των αλλαγών σε συνθήκες κρίσης. Ο οικονομικός μετασχηματισμός και η τεχνολογική προσαρμογή αποδίδονται εύληπτα με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων από την επιχειρηματική πρακτική. Απαραίτητο εφόδιο για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας αλλά και τον τρόπο αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Στο νέο του βιβλίο ο Χάρης Βλάδος δίνει το προσωπικό του στίγμα στην ανάλυση του σημερινού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος με τρόπο δυναμικό και ιστορικά τεκμηριωμένο. Προσανατολισμένος πάντα στη «μεγάλη» εικόνα του μακρο-περιβάλλοντος κινείται άνετα και συνδυάζει με πρωτότυπο τρόπο τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης: το επίπεδο της καινοτομικής δραστηριότητας στην επιχείρηση, το μέσο επίπεδο διαχείρισης της αλλαγής και το μακρο-επίπεδο της παγκόσμιας κρίσης, προτείνοντας την καινοτομία ως τον συνδετικό κρίκο μιας αναπτυξιακής προοπτικής αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης. Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολυτεχνικών Σχολών με ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Αναστασία Κωνσταντέλου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

O Χάρης Βλάδος σκιαγραφεί με τρόπο σαφή και περιεκτικό ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης προσαρμοσμένο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, έναν χάρτη για τη μετάβαση από το παλιό στο νέο μέσα από την εξέλιξη, με σκοπό να αφήσουμε για πάντα πίσω μας την κρίση και να καλλιεργήσουμε μια ισχυρή, βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική.

Κωστής Χατζηδάκης, πολιτικός


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες (PowerPoint slides) με τα σχήματα όλων των κεφαλαίων.

 


«O Χάρης Βλάδος μιλάει στο TheCaller για την επόμενη ημέρα του ελληνικού επιχειρείν» [με τη δημοσιογράφο Ελένη Μπότα], www.thecaller.gr, 4/12/20

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ