Ηθική και δεοντολογία στη σύγχρονη ποιοτική κοινωνιολογική έρευνα

Ζητήματα, αντιφάσεις και διλήμματα στον 21ο αιώνα
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 240
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2022
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
15.00 13.50

Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της ποιοτικής κοινωνιολογικής έρευνας που αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο σχηματοποιούνται και κωδικοποιούνται με σκοπό την πληρέστερη και ικανοποιητικότερη πραγμάτευση των παρακάτω θεμάτων:
Ποιες είναι οι σύγχρονες ηθικές προκλήσεις για τους κοινωνικούς επιστήμονες, ειδικότερα σε κοινωνικά ζητήματα αυξημένης ευαισθησίας και περιπλοκότητας; Πώς τηρείται το πρωτόκολλο δεοντολογίας κάθε έρευνας; Πώς αντιμετωπίζονται και ποια είναι τα βασικά πρακτικά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας; Ποιες ερευνητικές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν οι αποδεκτά ηθικές διαστάσεις της εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας, συχνά ανεξάρτητα αν είναι ποσοτική, ποιοτική ή μεικτή; Ποια είναι τα όρια της σχέσης ανάμεσα σε ερευνήτριες και συμμετέχουσες στην έρευνα; Πώς μεταφέρεται στην κοινότητα αναφοράς η επιστημονική γνώση που συγκροτήθηκε και παρήχθη από μια ολοκληρωμένη ερευνητική διαδικασία;

Το βιβλίο προέκυψε από πολυετή προσωπική αλλά και συνεργατική –στο πλαίσιο ερευνητικών ομάδων, κοινωνιολογικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών, πανεπιστημιακών διαλέξεων, σεμιναρίων σε κοινότητες, επαγγελματικών συνεργασιών και επιστημονικών ενώσεων– διδακτική και ερευνητική ενασχόληση με θέματα μικροκοινωνιολογίας, επιστημολογίας της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, ερευνητικού σχεδιασμού και μεθόδων ποιοτικής έρευνας και ερευνητικών τεχνικών ποιοτικής έρευνας στο πεδίο.

Απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες και φοιτητές κοινωνικών επιστημών, όλων των επιμέρους γνωστικών πεδίων και βαθμίδων που εμπλέκονται ενεργά με αυτά τα ζητήματα. Επίσης, αφορά φοιτητές / ερευνήτριες / διδακτικό προσωπικό από άλλες συγγενείς επιστήμες στον χώρο των επαγγελματιών υγείας, της νοσηλευτικής, της κοινωνικής εργασίας και φροντίδας, της παιδαγωγικής, της παρηγορητικής φροντίδας, της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ψυχολογίας.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ