Οι Βαλκανικές οικονομίες στο πρώϊμο στάδιο μετάβασης 1990-1996

 • Επιμέλεια
  • Ζωή Κωτούλα
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 284
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 1999
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
17.91 16.12

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, να αποτυπώσει και να ερμηνεύσει τη δυναμική και τις τάσεις εξέλιξης της νέας επιχειρηματικής τάξης των βαλκανικών χωρών, θεωρώντας την ως μοχλό της επιδιωκόμενης ανάπτυξης.

Η μελέτη ξεκινά από τις διαβαλκανικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις του Μεσοπολέμου. Στηριζόμενη σε πρωτογενή στατιστικά στοιχεία προχωρά σε ανάλυση των κομβικών αιτίων διάλυσης των σοσιαλιστικών οικονομιών και επεκτείνεται στην ανάλυση αυτών των οικονομιών στο πρώτο στάδιο μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. Παράλληλα, μελετά σε κλαδικό επίπεδο τις οικονομίες και προσδιορίζει τον επιχειρηματικό και πολιτικό κίνδυνο για κάθε μια από αυτές. Ειδική αναφορά και ανάλυση γίνεται για τις ξένες επενδύσεις στις χώρες αυτές, με έμφαση στις πραγματοποιηθείσες ελληνικές, ενώ προδιαγράφει τους κλάδους με επενδυτικό ενδιαφέρον. Τέλος αναλύει τον ρόλο των βαλκανικών οικονομιών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, ενώ τονίζει την ιδιαιτερότητα της Παραευξείνιας Συνεργασίας.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ