Η παραγωγική διαδικασία στον δημόσιο τομέα και η αύξηση των δημοσίων δαπανών

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Διαστάσεις
    • 14Χ21cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 152
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 1990
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
7.96 7.16

H μελέτη αυτή εξετάζει για την περίπτωση της Eλλάδας τις επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας του δημόσιου τομέα στην απασχόληση, στο επίπεδο των τιμών και στο ύψος των δημοσίων δαπανών.

Aναλυτικότερα στη μελέτη αυτή: Aποδεικνύεται η ανεπάρκεια των υφιστάμενων σχετικών θεωριών να ερμηνεύσουν ικανοποιητικά στην περίπτωση της Eλλάδας το θέμα της εξέλιξης των δημοσίων δαπανών ως συνέπειας των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγικής διαδικασίας του δημόσιου τομέα, καταρτίζεται και εκτιμάται ένα θεωρητικό μακροοικονομικό υπόδειγμα και με βάση αυτό διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η μελέτη είναι το αποτέλεσμα έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκουν και οι συγγραφείς.

Ενδιαφέρει φοιτητές δημοσιονομικής θεωρίας και πολιτικής, δημόσιας οικονομικής.